Dansa mot rasism

Dansa mot rasism

I Göteborg har man anno 2017 genomfört ett projekt för ungdomar som går ut på att man skall syssla med musik och dans för att sprida uppskattningen, förståelsen och respekten för olika kulturer. Projektet, som pågick i en vecka, kallas för The Vibe Week och här har man låtit ungdomar mellan 13-26 år få gå med i olika workshops som inriktar sig på just antirasism.

Veckan leddes av artisten Aurelia Day som under möten med dessa ungdomar uppmuntrat dem att stå på scenen tillsammans. De fick lära sig danssteg, att rappa och toasta och det hela avslutades med en gemensam föreställning som alla fick vara med på. Detta är en del av de kommunala kultursatsningarna och Day erhöll ett stipendium på 50 000 för arbetet.

Tanken bakom det hela är att dans och musik inspirerar precis alla, oavsett ras och kulturell bakgrund, och att det är något vi har gemensamt.