Tango – en förförisk dans!

Tango – en förförisk dans!

Tango är en dans som är fylld med passion och dansas i par, den har sitt ursprung i Montevideo (huvudstad i Uruguay) och Buenos Aires (huvudstad i Argentina) runt 1800-talet slut. Under 1920-talet blev det mode att dansa tango i Paris för att sedan sprida sig till övriga Europa. Då speciellt i Finland som har sin unika finska tango och är populär hos befolkningen.

Tangon har sedan intåget i början av 1900-talet varit en dans som har dansats främst inom ballroomkretsar, vilket innebär att tangon ingår i tiodansen inom tävlingsdans. Den tango som dansas i Europa skiljer sig kraftigt från den ursprungliga argentinska dansen, men har de senaste åren blivit allt mer populär. Mer information om tango går att hitta på nätet, då man söker i olika sökmotorer, precis som om man skulle leta efter en tygpåse med tryck med mera online.

Tangons dansstilar

Den rioplatensiska tangon dansas efter det tempo och stil som musiken spela i. Tangon ligger inom ett spann från den mer traditionell och strikt tango, så som exempelvis 1930-talets Juan D´Arinzo, till elektrotangon som har dansats sedan 2000-talets början. Inom rioplatensiska kulturen för dans ingår även danserna milonga och vals.

Inom den rioplatensiska tangodansen gör man försök, speciellt från europeisk och amerikansk synvinkel, att utskilja vissa stilar. Men i Buenos Aires talas det oftast om ”tango fantasia” och ”tango salón”, som anses vara en helt vanlig tango, eftersom kulturen inom dansen är mer en självklarhet, jämfört med exportländerna.

Tangosstilarna i exportländerna är:

  • Tango Fantasia – när en tango visas upp på en scen eller under en uppvisning, kan innehålla en blandning av balett, akrobatik och folklore
  • Tango Salón – i Argentina räknas all tangon in i denna stil, förutom gatutango
  • Tango Nuevo – modern tango, som Astor Piazzolla lanserade och utvecklade
  • Tango Milonguero – en renodling av tangon som dansas tätt där det finns dåligt med plats samt kännetecknas av att fattningen är sluten

Tiodansens tango

Den tango som dansas i tiodansen har blivit utvecklad till olika ideal och stilar, eftersom dansen har kommit till Europa i olika omgångar under årens lopp. Detta har gjort att det har utvecklats olika tangovarianter. Den största tangon, som inte är argentinsk, är den som det tävlas i inom standarddansens tiodans.

Europeisk tango

I början av 1900-talet räknades tangomusiken som en av de populäraste musikstilarna och dansorkestrarna hade tangon på sin repertoar. En tango från Europa dansas väldigt tätt och det vi förknippar mest med tangon är de snabba och hastiga huvudvridningarna. Huvudvridningarna finns inte alls i den tango som dansas i Argentina.

Andra tangostilar

Bland de övriga tangostilarna finns den amerikanska och finska tangon, samt canyenge som är en dans som är besläktad med den heta och förföriska tangon.