Balett och dess historia

Balett och dess historia

Balett är en form av dans som framför allt hör till de till lite mer sofistikerade kulturkretsarna och har länge varit associerad till kungligheter och aristokrater. Detta är en form av dans som kräver en enorm fysisk styrka i kombination med en nästan övermänsklig vighet och till skillnad från de flesta andra dansformer är det inte en dans för alla. Och som om det inte vore nog med det så är balett inte ens en dansform för alla dansare då man måste vara byggd på ett speciellt sätt, det vill säga att inte vara för lång, bred eller allmänt kraftig om man framför allt är kvinna.

Ordet balett kommer ifrån det italienska ordet för liten dans, ballo, vilket också gett upphov till ordet bal. Historiker är relativt överens om att denna typ av dans uppkom i 1400-talets Milano där man vid hovet framförde föreställningar som inkorporerade antika gudar, mysterier och ljusspel och det blev så populärt att de snart spreds till Europas alla hov.

Det var framför allt det franska hovet som gjorde att balett blev ett av kungarnas och drottningarnas stora nöje då man satte upp enormt imponerande uppsättningar av olika verk särskilt komponerade och skrivna för denna typ av dans. Sedan dess har dansens språk alltid varit franska, med termer som arabesque, plié och brisé.

Till Sverige kom dansen lite senare och det var drottning Kristina själv som införde baletten i vårt land på 1600-talet. Den stora främjaren av balett var dock Gustav III som var fullkomligen besatt av allt som hade med Frankrike att göra.

Idag finns många olika typer av balett med de vanligaste är fortfarande den klassiska baletten liksom modern balett som har friare och ofta kantigare rörelser. Dansen har också spridit sig till alla samhällsskikt och populärkulturen, som i Sias video Chandelier.